Na podlagi 124. clena Zakona o trgu financnih instrumentov druzba TAB-SYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d., Kranjska cesta 14, 4202 Naklo z maticno stevilko 2305798000 (v nadaljevanju: TAB-SYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d. ali druzba), objavlja naslednje obvestilo:

PRVI SKLAD, druzba tveganega kapitala, d.o.o., Tehnoloski park 21, 1000 Ljubljana z maticno stevilko 3275442000 (v nadaljevanju: PRVI SKLAD, druzba tveganega kapitala, d.o.o.) nas je dne 17.11.2009 obvestil, da je dne 16.11.2009 na podlagi dokapitalizacije druzbe in vpisa tako izdanih novih delnic druzbe TAB-SYSTEMS, tehnoloske resitve, d.d. v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev – KDD d.d., pridobil 350.000 navadnih imenskih delnic TASR oziroma 29,17% delnic z oznako TASR.

To obvestilo bo od 17.11.2009 dalje za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani druzbe www.tab-systems.com.

Uprava druzbe

Comments are closed.

Scroll to Top